Medicína pre bojovníkov

alebo čo je dobre vedieť

   Oct 04

Úvod

Táto stránka vznikla ako odozva na potrebu osobných žiakov, ktorí si čím ďalej viac uvedomujú nutnosť oboznámiť sa s možnosťami medicíny a liečiteľstva. Tieto znalosti sú súčasťou výuky skutočných bojovníkov a odrážajú potreby, ktoré si vyžadujú okolnosti nielen počas tréningu, ale najmä samotného života. Wushu nie je o boji ako takom, ale o živote a o tom, ako sa stať súčasťou niečoho väčšieho.

Zároveň, si táto stránka ako taká uvedomila svoju nepodstatnosť a nebude sa teda naďalej rozvíjať.

 

Leave a Reply